Sunday Times Books LIVE Community Sign up

Login to Sunday Times Books LIVE

Forgotten password?

Forgotten your password?

Enter your username or email address and we'll send you reset instructions

Sunday Times Books LIVE

Eben Venter

@ Sunday Times Books LIVE

Eben Venter Latest

Wolf, Wolf

He presses the button to activate the screen of the CCTV system: two sharply pointed dog’s ears. A wolfhound; except that a wolfhound can’t reach that high. He keeps the button pressed in and peers at the blue-grey night scene of the pavement and the section of the road covered by the cameras at the gate.

The dog’s head, abnormally large, stares back at him. There’s something about the hairiness of the dog hairs and the oddly impassive gaze of the dark pin-hole eyes that doesn’t seem quite right. And where’s the rest of the dog-creature’s body? He knows who it is even before the deliberately-gruffened voice comes over the intercom.
‘Matt,’ says the dog-muzzle, ‘it’s me.Please open up.’

Mattheus Duiker, the only son of Benjamin Duiker, the former owner of Duiker’s Motors, opens the gate of their Cape Town mansion to his lover, Jack. Disguised as a wolf, Jack invades the intimate darkness in which Matt is waiting for his father to die and for his own life to take off. Shiny-eyed at the prospect, the two young men sneak past the study where the old blind man, dwelling on melancholy attachments and sombre suspicions, sits listening for the footfall of death.

Eben Venter’s novel is an unsparing investigation into the relation between a father and his son, into the disenfranchisement of a man who can glean scant wisdom from the past to equip him for life in a rapidly changing dispensation. Passionate. Disturbing. A masterly unravelling of the fragile thread of feeling – Eben Venter at the top of his game.

ISBN-13: 9780624055341
Purchase now

~ ~ ~

Op die skerm van die kring-TV sien hy dit: twee skerp gepunte hondeore by die voorhek. ‘n Wolfhond? Hy hou die knoppie in en tuur na die blougrys nagtoneel – en die buitengewoon groot hondekop wat hom stip aanstaar.

Daar is iets aan die stil blik van die donker oe wat nie heeltemal reg lyk nie, en die oomblik dat die hees stem oor die luidspreker kom, weet Mattheus wat dit is. “Matt,” se die hondebek, “dis ek. Maak oop asseblief.”
Mattheus Duiker, seun van Benjamin Duiker, eertydse eienaar van Duiker’s Motors, maak die hek van die Kaapse herehuis oop vir sy minnaar Jack. Vermom soos ‘n wolf dring Jack die intieme donkerte binne waar Matt wag dat sy pa doodgaan sodat sy lewe kan begin. Blinkoog oor die vooruitsigte sluip die twee jonges verby die studeerkamer waar die blinde ou man, deurdrenk van droewe verknogthede en donker vermoedens, sit en wag vir die voetval van die dood.

Eben Venter se roman is ‘n diepsnydende ondersoek na die verhouding tussen pa en seun, na die ontreddering van ‘n man wat bitter min uit die verlede kan neem om hom toe te rus vir ‘n lewe in ‘n snel veranderende bestel. Intens. Ontstellend. ‘n Meesterlike ontrafeling van die dun lyn van gevoel – Venter aan die toppunt van sy vermoëns.

ISBN-13: 9780624054993
Koop nou